Personvern

Vi har personvern på alvor. Les mer om hvordan vi behandler dine data.

Personvern

Introduksjon
Vi er opptatt av, og forplikter oss til å beskytte personvernet til våre kunder og besøkende på vår nettside. Under følger en forklaring på hvordan og hvorfor vi samler inn data om våre kunder, samt brukerne av nettsiden vår, og til hvilket formål vi benytter denne informasjonen. Hvem er behandlingsansvarlig: Buskerud Blomster AS, ved daglig leder Runar Bye er ansvarlig for behandlingen av opplysninger som kan knyttes til deg som privatperson. 


Hvorfor samler vi inn personopplysninger?
Vi samler inn dine opplysninger til tekniske analytiske og markedsførings- og kunde relaterte formål.  For å oppfylle avtaler med kunder og våre brukere, her under levere de tjenester som forespørres og administrere kunde- eller bruker forholdet. For å kunne forbedre nettsidens funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold, samler og analyserer vi data om din og andre brukers atferd. For å kunne gi deg relevante tilbud, tilpasset innhold i andre kanaler og annonse nettverk, som Facebook og Google, benytter vi informasjonskapsler utstedt av tredjepart.Kunne komme i kontakt med deg i forbindelse med tilbud eller markedsføring av våre produkter eller tjenester.


Hvilke personopplysninger behandles?

 Vi innhenter og lagrer følgende personopplysninger
- Fornavn
- Etternavn/Navn på bedrift
-Organisasjonsnummer 
- Adresse
- Telefonnummer
- E-postadresse
- Samtykker
- Formål
- Meldinger
- Kilde til henvendelse


Utlevering av personopplysninger til andre
For å gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår, samt relevant markedsføring kan vi ved kampanjer dele E-post eller telefonnummer med mediebyrået vårt. Dette forutsetter selvsagt at vi har hentet inn samtykke på at det kan brukes til det formålet.
Ut over dette gir vi ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen f.eks. regnskapsloven.


Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Unntak fra dette er når annet lovverk pålegger oss å beholde opplysningene. Vi har egen slette rutine som forklarer hvordan data skal slettes for de ulike verktøyene som vi bruker. For enkelte typer behandling av personopplysninger, hvor tredjepart ikke er involvert beholder vi opplysningene i følgende tidsperiode:
- Ved rekruttering lagres opplysningene inntil samtykke positivt trekkes tilbake. Behandlingen er basert på en interesse avveining i relasjon til fremtidige ansettelses muligheter. 
- Ved generelle henvendelser til oss lagres opplysningene inntil samtykke positivt trekkes tilbake. Behandlingen er basert på en interesse avveining i relasjon til senere henvendelser og/eller ytterligere henvendelser på samme tema.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet (dvs. du kan få utlevert personopplysningene om deg og gjenbruke disse som du vil på tvers av ulike systemer og tjenester). Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettsted: www.datatilsynet.no.For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter over for oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.


Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage ved å kontakte vår behandlingsansvarlige. Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet påwww.datatilsynet.no.


Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen i denne teksten.Vil vi gjøre deg oppmerksom på disse endringene.

Kontaktinformasjon
For spørsmål om vårbehandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss.‍
Buskerud BlomsterAS
Losjeplassen 18 
3015 Drammen
E-post: post@dekorhjelpen.no
Organisasjonsnr: 919073 268

Kontakt info

+47 46846070
post@dekorhjelpen.no

Følg oss

Facebook LogoInstagram Logo
© 2023 Copyright Buskerud Blomster
|
|